RAY:n avustusosastosta STEA 1.1.2017

27.9.2016

Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyvät ensi vuoden alusta uudeksi rahapeliyhtiöksi. Uusi rahapeliyhtiö Veikkaus vastaa jatkossa ainoastaan rahapelitoiminnasta, eli Veikkaus ei käsittele minkään edunsaajaryhmän avustuksia.

RAY:n toiminnan päättyessä vuoden 2016 lopussa, siirtyy vastuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksien käsittelystä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA).

1.1.2017 perustettavasta STEAsta tulee STM:n alainen itsenäinen, erillinen viranomainen. RAY:n avustusosasto muuttaa STEAn toimitiloihin Helsinkiin (Kirkkokatu 14) vuoden vaihteessa.

Rahapeliyhtiöiden yhdistäminen edellyttää lainsäädännöllisiä muutoksia. Arpajaislakia käsitellään eduskunnassa syksyllä 2016.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus 2017

Muutos ei vaikuta edunsaajien asemaan. Uuden rahapeliyhtiön tuotonjakoprosentit ovat 53 % (Veikkaus), 43 % (RAY) ja 4 % (Fintoto).

Arpajaislain mukaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen perustetaan avustusasioiden neuvottelukunta sekä arviointi- ja avustusjaosto.

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa STM:lle lausuntoja avustustoiminnan yleisistä linjauksista ja suuntaviivoista sekä siitä, miten avustuslinjaukset ovat toteutuneet. Neuvottelukunta myös kehittää ja arvioi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa sekä välittää tietoa järjestökentältä.
 
Avustusehdotuksiin ottaa kantaa arviointi- ja avustusjaosto, joka perustetaan avustusasioiden neuvottelukunnan yhteyteen. Jaoston jäsenet eivät saa olla työsuhteessa järjestöissä tai muissa sidossuhteissa avustusten hakijoihin. Näin arviointi- ja avustusjaosto takaa avustustoiminnan puolueettomuuden.

Lisäksi jaosto voi tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta. Valtioneuvosto nimittää jaoston kuultuaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä.
 
Avustuskeskus turvaa läpinäkyvyyden
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) valmistelee avustusehdotuksen sekä valvoo, seuraa ja maksaa avustuksia.  Läpinäkyvyyden turvaamiseksi STEA julkaisee avustusehdotuksensa samaan tapaan kuin RAY:n avustusosasto nykyisin. Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa STEA:n tekemään avustusehdotukseen, joten ehdotus käy myös avustuskeskuksen ulkopuolella tarkastelussa.  
 
Joustavuutta järjestöjen toimintaan

Uutta tuotonjaossa on, että sosiaali- ja terveysministeriö siirtyy noudattamaan valtionavustuslakia. Valtioneuvosto täsmentää lakia asetuksilla, joissa linjataan avustusmenettelyjä ja päätetään uuden avustusasioiden neuvottelukunnan perustamisesta. Asetukset vähentävät byrokratiaa, lisäävät joustavuutta ja alentavat kustannuksia.
 
Järjestöjen tarvitsee esimerkiksi tehdä tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä vasta, kun avustusten summa yltää 100 000 euroon. Nykyisin raja on 50 000 euroa. Muutos vähentää järjestöjen toimittamien tilintarkastusraporttien määrää sekä järjestöjen hallinnollisia kuluja. Pienimmissä avustuksissa raporttien tuottama lisäarvo on suhteellisen vähäinen verrattuna niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Muutos mahdollistaa myös sen, että järjestöt voivat käyttää entistä suuremman osuuden rahapelituotoista varsinaiseen auttamistyöhön.

Lisäksi järjestöt saavat kuukauden lisäaikaa toimittaa vuosiselvitys avustusten käytöstä STEAlle. RAY:lle vuosisselvitys tuli toimittaa huhtikuun loppuun mennessä, STEAlle selvitys toimitetaan siis viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
 
Omarahoituksen käytännöt pysyvät STEAn avustuksissa samoina kuin ne ovat nyt RAY:llä. Järjestöt voivat siis saada STEAlta avustusta ilman omarahoitusosuutta, jos toiminta tai hanke jäisi toteutumatta omarahoituksen puuttumisen vuoksi.

Avustusten haku vuonna 2017

Avustusten hakuun ei ole tulossa suuria myllerryksiä. Esimerkiksi RAY:n verkkoasiointi on järjestöjen käytössä myös STEAssa. Järjestöjen tulee siis edelleen huolehtia siitä, että verkkoasioinnin käyttäjähallinta-osiota päivitetään, ja järjestöjen henkilövaihdosten yhteydessä nimenkirjoitusoikeudellisten käyttäjien tiedot ovat verkkoasioinnissa ajantasalla.

STEA hallinnoi jatkossakin vain sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, terveyttä ja hyvinvointia edistävien hankkeiden avustuksia. Taiteen, kulttuurin ja liikunnan hankkeiden rahoituksesta vastaa jatkossakin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aiheesta lisää:
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 15.9.
Rahapeliyhtiöiden yhdistämishanke ja arpajaislain uudistaminen (sisäministeriön sivulla)

Sivu päivitetty 15.9.2016

Liite:
RAY:n avustusosaston tulevaisuus - kooste rahapeliyhtiöiden fuusion vaikutuksista RAY:n avustustoimintaan (tilanne kesäkuussa 2016) PDF-tiedosto

PDF iconRAY avustustoiminnan tulevaisuus.pdf