SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE HENKILÖILLE