Lahden Invakeskus ry

Lahden Invakeskus ry on Lahden alueella toimivien vammais- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöelin. Hallitus hyväksyy hakemuksesta säännöt täyttävät järjestöt jäseniksi.

- Invakeskuksen toiminnan tarkoituksena on edistää yhdistystensä keskinäistä yhteistyötä sekä olla aloitteellinen jäsenistöä koskevissa asioissa.
- Invakeskus tarjoaa jäsenyhdistyksilleen toimisto– ja kokoustiloja tarvittavine laitteineen.
- Invakeskus on sitoutumaton. Se ei toimi yhdistystensä kattojärjestönä eikä se itse kuulu mihinkään keskusliittoon.

YHTEISTYÖ
- Invakeskus tekee yhteistyötä Lahden kaupungin, ympäristökuntien, seurakuntien ja muiden tahojen kanssa, joiden toiminta ja vaikutus liittyvät Invakeskuksen toiminta-alueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
-Kunnallisella tasolla tehdään merkittäviä vammaisia koskevia päätöksiä.
- Yhdistysten aktiivisuus edunvalvojina korostuu. Vahva paikallinen yhdistysten keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa korostuu.
- Invakeskus on tällainen paikallinen foorumi.

TAVOITTEET
- Invakeskuksen tavoitteena on jäsenyhdistysten toimintaedellytysten parantaminen ja tiedon välittäminen.
- Invakeskuksen osaaminen ja voima on yhdistysten tietotaidon ja yhteistyön hyödyntäminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Tavoitteena on edistää yhdistysten jäsenten yhdenvertaisuutta ja täyden osallistumisen mahdollisuutta yhteiskunnassa.
- Keinona on vaikuttaminen päätöksentekijöihin ja yleiseen mielipiteeseen.