LINK Lahden järjestökeskus

LINK Lahden järjestökeskus ry (ent. Lahden Invakeskus ry) on Päijät-Hämeen alueella toimivien jäsenjärjestöjensä yhteistyöelin. Hallitus hyväksyy hakemuksesta säännöt täyttävät järjestöt jäseniksi.

 TIEDOTUS TEATTERILIPUN LUNASTANEILLE !

Valitettavasti Lahden Kaupunginteatterin esitys
"Täällä Pohjantähden alla" II-osa 14.11. klo 19 on PERUTTU.

Lipun lunastaneilla on mahdollisuus vaihtaa lippunsa
kuukauden kuluessa näytelmän muihin esityspäiviin, esimerkiksi:
pe 17.11. klo 19
ke 22.11. klo 19
to 23.11. klo 19
to 30.11. klo 19

Lipun voi myös halutessaan palauttaa lippukassalle ja saada rahansa takaisin.

- LINK Lahden järjestökeskuksen toiminnan tarkoituksena on edistää yhdistystensä keskinäistä yhteistyötä sekä olla aloitteellinen jäsenistöä koskevissa asioissa.
- LINK Lahden järjestökeskus tarjoaa jäsenyhdistyksilleen toimisto– ja kokoustiloja tarvittavine laitteineen.
- LINK Lahden järjestökeskus on sitoutumaton. Se ei toimi yhdistystensä kattojärjestönä eikä se itse kuulu mihinkään keskusliittoon.

YHTEISTYÖ
- LINK Lahden järjestökeskus tekee yhteistyötä Lahden kaupungin, ympäristökuntien, seurakuntien ja muiden tahojen kanssa, joiden toiminta ja vaikutus liittyvät Invakeskuksen toiminta-alueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
-Kunnallisella tasolla tehdään merkittäviä vammaisia koskevia päätöksiä.
- Yhdistysten aktiivisuus edunvalvojina korostuu. Vahva paikallinen yhdistysten keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa korostuu.
- LINK Lahden järjestökeskus on tällainen paikallinen foorumi.

TAVOITTEET
- LINK Lahden järjestökeskuksen tavoitteena on jäsenyhdistysten toimintaedellytysten parantaminen ja tiedon välittäminen.
- LINK Lahden järjestökeskuksen osaaminen ja voima on yhdistysten tietotaidon ja yhteistyön hyödyntäminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Tavoitteena on edistää yhdistysten jäsenten yhdenvertaisuutta ja täyden osallistumisen mahdollisuutta yhteiskunnassa.
- Keinona on vaikuttaminen päätöksentekijöihin ja yleiseen mielipiteeseen.