LINK Lahden järjestökeskuksen jäsenyhdistysten päivystykset

Seuraavat jäsenyhdistykset
päivystävät LINK järjestökeskuksessa alla olevina aikoina.
Päivystyspuhelin on (03) 751 3114.

Lahden Seudun Invalidit ry
Päivystys kuukauden 1. tiistai klo 14 - 16