Sosiaaliasiamiespalvelu, Lahti

- Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

Sosiaaliasiamiespalvelua annetaan koko Päijät-Hämeen ja lähes koko Itä-Uudenmaan alueille. Sosiaaliasiamiestyö perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Myös useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies neuvoo sosialihuollon alaan liittyvissä asioissa. Mutta esimerkiksi Kelan ja työhallinnon palveluja koskeva neuvonta ei kuulu sosiaaliasiamiehen tehtäviin.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa asiakkaista asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Avustuu muistutuksen teossa
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, sekä
  • Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä, ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluvat kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt.

Sosiaaliasiamiespalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Sosiaaliasiamiestyö osaamiskeskuksissa

Sosiaalialan osaamiskeskuksia on Suomessa koko maan kattavasti yhteensä 11. Niiden tehtävä on muodostaa monipuolinen verkosto sosiaalialan kehittämiseksi ja tutkimukseen perustuvan tiedon lisäämiseksi.

Sosiaalian osaamiskeskusten palkkalistoilla toimivia sosiaaliasiamiehiä on Suomessa yhteensä 8, ja heidän alueillaan on yhteensä yli 1 000 000 asukasta. Osaamiskeskuksessa työskentelevän sosiaaliasiamiehen etuna on puolueeton asema ja yhteys sekä alueelliseen että valtakunnalliseen kehittämistyöhön.

Sosiaaliasiamiespalvelu Lahdessa

Sosiaaliasiamies YTM
Aija-Riitta Saastamoinen
aija-riitta.saastamoinen(at)phsotey.fi

p. 044 729 7989
Puhelinaika ma-to klo 13 - 15 ja pe klo 9 - 11

Päivystysaika tiistaisin klo 9 - 11
Saimaankatu 18 B
15140 Lahti

Muina aikoina tapaamiset järjestyvät tarpeen mukaan myös oman kunnan sosiaalitoimen tiloissa.

Sosiaaliasiamiespalvelu Peruspalvelukeskus Oivan ja Aavan kunnissa, Heinolassa sekä itäisellä Uudellamaalla (Porvoossa, Sipoossa ja Askolassa sekä 1.8. alkaen myös Loviisassa ja Lapinjärvellä)

Sosiaaliasiamies VTM Ritva Liukonen

p. 044 729 7987

Puhelinaika ma - to 13-15 ja pe 9 - 11

Päivystysaika tiistaisin klo 9 - 11, Mannerheiminkatu 23, 06100 PORVOO

Muina aikoina tapaamiset järjestyvät tarpeen mukaan myös oman kunnan sosiaalitoimen tiloissa.