Liity jäseneksi!

Jaettua lihasvoimaa

Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys on lihastautia sairastavien ja heidän läheistensä alueyhdistys, joka on valtakunnallisesti Lihastautiliiton jäsen sekä jäsenenä Lahden Invakeskuksessa. Toimialue on Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen keskussairaaloiden sairaanhoitopiirit. Jäsenmäärä on noin 185. Yhdistyksen tärkein tavoite on saattaa samalla tavoin sairastuneita ja heidän läheisiään yhteen, jakamaan omia kokemuksia ja saamaan opastusta sekä tukea sairauden kanssa selviämiseksi. Toiminnan painopiste on jäsentilaisuuksissa ja alueellisessa kerhotoiminnassa. Yhdistys luo mahdollisuuksia lihassairaiden ja heidän läheistensä vuorovaikutukselle ja toimii vaikutuskanavana yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Valtakunnallisesti Lihastautiliitto tukee neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja heidän läheistensä oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen elämään sekä vaikuttaa palvelujen, kuntoutuksen ja hoidon laadun sekä tutkimuksen edistämiseksi.

Jäsenetuina on Porras-lehti, yhdistyksen tiedotteet ja jäsenkirjeet sekä Lihastautiliiton maksuton neuvontapalvelu.

Lihastautia sairastavien varsinaisten jäsenten lisäksi voivat kannattajajäseniksi liittyä lihassairaan läheiset ja henkilöt, jotka haluavat tukea toimintaamme. Yhteisöjäseniksi voivat liittyä esimerkiksi meitä lähellä olevat yritykset ja ammatinharjoittajat.

Jäseneksi voit liittyä tulostamalla ja täyttämällä seuraavalla sivulla olevan lomakkeen ja lähettämällä sen jäsenasioiden hoitajallemme. Klikkaa vasemalla palstalla jäsenhakemus-painaketta. Tulosta sivulta aukeava jäsenhakemus, tulostuspainake oikealla ylhäällä oleva tulostimen kuva. Jäsenhakemuslomakkeita saat myös hallituksemme jäseniltä. Voit käyttää myös Porras-lehdessä olevaa jäsenlomaketta.

Jäsenmaksut vuonna 2016: varsinaiset jäsenet 20 €, kannattajäsenet 20 €, yhteisöjäsenet 45 €.