Heinolan Seudun
Diabetesyhdistys ry

Puheenjohtaja
Erik Engberg
p. 050 542 1933

Sihteeri, jäsenasiat
Marja Lehmusvuori
p. 050 432 8533

Lasten ja nuorten
vertaistukiryhmät

Laura Paronen
p. 044 797 2446

Heinolan Seudun Diabetesyhdistys ry

Heinolan Seudun Diabetesyhdistys on perustettu vuonna 1979 palvelemaan alueen diabeetikoiden tarpeita sekä valvomaan heidän etujaan. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa, retkiä jne. Yhdistys osallistuu Sotekon tapahtumiin sekä tekee yhteistyötä Etelä-Hämeen muiden diabetesyhdistysten kanssa.

Yhdistyksessä on aktiivinen hallitus, joka kokoontuu tarvittaessa. Osallistumalla syys- ja kevätkokouksiin, pääsee vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.

Lue lisätietoa yhdistyksen omilta kotisivuilta, lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan myös Itä-Häme -lehden seuratoiminta-palstalla,  yhdistyksen Facebook -sivulla sekä diabeteshoitajan ja hoitotarvikejakelun ilmoitustauluilla.