Yhteystiedot

Myllyhoitoyhdistys ry
Oksasenkatu 10 A 7
00100 HELSINKI
puh. (03) 884 840

klo 9-15
myka(at)myllyhoito.fi
http://www.myllyhoito.fi/

Toiminnanjohtaja
Kari Kauppila
puh. 044 546 4572
kari.kauppila(at)myllyhoito.fi
 

Myllyhoitoyhdistys ry

Perustehtävämme on

  • riippuvuuksien ehkäiseminen ja päihderiippuvuuteen sitoutuneiden voimavarojen vapauttaminen luovaan käyttöön.
  • havahduttaa tunnistamaan riippuvuussairaus ja toipumisen mahdollisuus päihteettömän elämäntavan kautta.

Tehtäväämme toteutamme kouluttamalla, tiedottamalla ja kehittämällä uusia interventiomalleja.

Arvostamme

  • yksilön toipumista ja sen tuloksena syntyvää hyvinvointia, elämäniloa ja toimeliaisuutta.
  • vastuullisuutta, päihteettömyyttä, avoimuutta, välittämistä, jatkuvaa oppimista ja palvelua.
  • vuorovaikutusta, joka syntyy toipumiskokemuksen ja ammatillisen taidon, tiedon ja kokemuksen yhdistämisestä.
  • tästä vuorovaikutuksesta syntyvää yhteisöllistä ja yhteiskunnallista toimintaa ja sen tuloksia.

Historiaa

Yhdistys perustettiin tekemään Myllyhoidollista tiedotus- ja havahduttamistyötä 1980-luvulla. Yhdistys kouluttaa työyhteisöjen esimiehiä, työsuojelu- ja luottamushenkilöitä sekä työntekijöitä tunnistamaan ja ottamaan päihdeasiat puheeksi, sekä ohjaamaan ongelmainen hoitoon.Tutustu tarkemmin Myllyhoitoon.

Kotisivu: http://www.myllyhoito.fi/