Yhteystiedot

Muistiluotsi

Vastaava Muistiluotsiohjaaja
Nina Reimari
p. 044 504 3030
nina.reimari(at)ph-muistiyhdistys.fi

Muistiluotsiohjaaja
Sari Sutela
p. 044 304 3001
sari.sutela(at)ph-muistiyhdistys.fi

Muistiluotsiohjaaja
Petra Behm
p. 044 727 3010
petra.behm(at)ph-muistiyhdistys.fi

* * * * * * * * * * * * *

Aivotreenit -hanke
(2016 - 2018)

Projektivastaava
Elisa Ahonen
p. 050 569 6311
elisa.ahonen(at)ph-muistiyhdistys.fi

Projektityöntekijä
Elina Taipale
p. 044 728 5037
elina.taipale(at)ph-muistiyhdistys.fi

Muistiluotsi / Aivotreenit –hanke 2016-2018

MUISTILUOTSI

Päijät-Hämeen Muistiluotsi kuuluu valtakunnalliseen Muistiluotsiverkostoon ja on sitoutunut valtakunnallisen verkoston laatulupaukseen, jossa pyritään maakunnallisesti varmistamaan muistisairaiden ja heidän perheidensä riittävä tiedonsaanti muistisairauksista. Lisäksi heille annetaan ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista palvelu- ja tukimuodoista sekä annetaan mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Valtakunnallisen muistiohjelman visiona oli, että vuoteen 2010 mennessä luodaan koko maan kattava asiantuntija- ja tukikeskusverkosto, jonka avulla vapaaehtoistyö voimistuu, verkostoyhteistyö vahvistuu ja muistihäiriöisille ja dementoituville henkilöille suunnatut palvelut lisääntyvät ja kehittyvät.

Päijät-Hämeen Muistiluotsin toiminta

-  asiakastyö (ohjaus ja neuvonta)

-  vapaaehtois- ja vertaistoiminta

-  verkottuminen ja yhteistyö

-  tiedon levitys

-  vaikuttamistyö

Päijät-Hämeen Muistiluotsilla on omaa vertaistukitoimintaa varhain/työikäisenä muistisairauteen sairastuneille (alle 65-vuotiaille) ja heidän omaisilleen sekä iäkkäämpänä sairastuneille ja heidän omaisilleen.

AIVOTREENIT

Aivotreenit – aivojen huoltamista kognitiivisen harjoittelun avulla –hanke kouluttaa vapaaehtoisia toimimaan Aivotreeniohjaajina.
Vapaaehtoisten aivotreeniohjaaja-koulutukset alkavat loppuvuonna 2016 tai alkuvuonna 2017. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä ja aivojenharjoittamisesta, niin tiedotamme lisää kun koulutuksiin haku alkaa.