Näkövammaisten palveluopas 2016

Apu it­se­näi­seen pal­ve­lu­jen ha­ke­mi­seen.

Opasta on saatavissa mustavalkoisena, äänitteenä sekä pistekirjoituksella.

Näkövammaisten Keskusliitto ry

PL 30
00030 IIRIS
p. 09 396 041
ISSN 1238-1977