Suomen CRPS ry

Eila Hautala
044 327 8896
crpsyhdistys(at)gmail.com

Suomen CRPS ry

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea CRPS- potilaita ja heidän läheisiään järjestämällä vertaistuki -ja tukipuhelintoimintaa ja toimia yhdyssiteenä sekä jäsenistön että hoitohenkilöstön välillä.

Yhdistys tulee tiedottamaan CRPS- potilaille käytettävissä olevista hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksista, tukihenkilöistä, sosiaaliturvasta ja muista etuisuuksista sekä edistämään niiden saatavuutta. Samalla yhdistyksen tarkoituksena on jakaa tietoa CRPS.sta ja toimia tiedon antajana erilaisissa CRPS:n tutkimus- ja kuntoutustoiminnassa.

Yhdistys tulee hankkimaan sairautta koskevaa uusinta materiaalia, järjestämään jäsenistölleen jäsentapaamisia, tiedotus- ja luentotapahtumia sekä välittää ja tuottaa mahdollisuuksien mukaan CRPS:n liittyvää kirjallista aineistoa.

Yhdistys järjestää myös erilaisia neuvonta ja tukipalveluja esim. Kelan, vakuutusyhtiöiden, vammaisasioiden  ja potilasasiakirjojen laadinnassa. 

Yhdistyksen toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset, jotka toimivat vertaisryhmän vetäjinä, alueellisina yhteyshenkilöinä, tukipuhelinpäivystäjinä, neuvonantajina jne.

YHDISTYKSEN OMAT KOTISIVUT